පාර්ලිමේන්තුවේ විමර්ශන

(සුජිත් හේවාජුලිගේ)  

කුරුණෑගල මහ නගර සභාව කොම්පෝස්ට් පොහොර ඇසිරීම සඳහා යැයි පවසා කිසිදු අවශ්‍යතාවකින් තොරව ව්‍යාජ ආයතනයකින් පොලිසැක් මලු තොගයක් මිලදීගෙන සිදුකර ඇතැයි කියන රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මූල්‍යමය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝපා) විමර්ශනයක් අරඹා ඇත.  

මෙය කූට ලේඛන සකස් කර සිදුකළ මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් බව විගණන දෙපාර්තමේන්තුව ලබාගෙන ඇති සාක්ෂි අනුව නිරීක්ෂණය වන්නේ යැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව පවසයි.  
විගණන දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය 1 වැනිදා ගබඩාව පරීක්ෂා කර ඇති අවස්ථාවේදී එහි තිබී ඇත්තේ පොලිසැක් මලු 15,350ක් පමණකි. එම මලු 70,350ක පමණ හිඟයක් පැවතුණු බව ද කෝපා වාර්තාවක සඳහන් වේ.  


මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ඇති ආකෘති පත්‍රවල දිනයන් වෙනස් කර ඇතැයි ද කමිටුව පවසයි.  


මෙම පොලිසැක් කවර මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයට අනුකුලව ලංසු සුරක්ෂණ සහ කාර්යසාධන සුරක්ෂණ ලබාගෙන ගිවිසුම්වලට එළැඹ ​නොතිබූ බව ද කෝපා කමිටු විමර්ශනවල දී තොරතුරු හෙළි වී ඇත.  


මේ සම්බන්ධයෙන් මාසයක් ඇතුළත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට සහ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට නියෝග කර ඇත.