උතුරු පළාත් සභාවේ යෝජනාවක්  

(නිශාන්ත කුමාර බණ්ඩාර)  

 ඒ-9 මාර්ගයේ වව්නියාවේ සිට යාපනය දක්වා මාර්ගය දෙපස වාහන නවතා තැබීම තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක් උතුරු පළාත් සභාව විසින් සම්මත කර තිබේ.  
උතුරු පළාත් සභාවේ සභාපති සී.වී.කේ. සිවඥ‌ානම් මහතා විසින් පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාව ඒකමතිකව පසුගියද‌ා රැස්වූ පළාත් සභාවේදී අනුමත විය.  

​මේ සම්බන්ධව උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයාගෙන් සහ වව්නියා, කිලිනොච්චි, යාපනය සහ මුලතිව් යන ප්‍රදේශවල නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට කටයුතු යොද‌ා ඇත.  


මෑත කාලයක සිට වව්නියාව සහ යාපනය අතර ඒ - 9 මාර්ගයේ නවතා තිබෙන වාහන සමග ගැටී සිදුවූ අනතුරු සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම හේතු කොට ගෙන පළාත් සභාව විසින් මෙම යෝජනාව සම්මත කරගෙන තිබේ.  


 එම ප්‍රදේශයේ වාහන නතර කිරීම සඳහා වෙනමම ප්‍රදේශ නම් කිරීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ස්ථාන සකස් කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් සහ අදාළ ප්‍රදේශවල පළාත් පාලන ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටීමට ද උතුරු පළාත් සභාව කටයුතු කරමින් සිටියි.