චීන එන්නත සති දෙකකින් කොළඹට


(දයාසීලි ලියනගේ)  

චීන එන්නත ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත දී දිවයිනට ලැබෙන බව රාජ්‍ය ඇමැති මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා කියයි.  

මෙම එන්නත ශ්‍රී ලංකාවට චීනයෙන් ලැබෙන පරිත්‍යාගයක් බව ද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය. එන්නත් ලක්ෂ 6ක් මේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ලබාදෙනු ඇත.