රාජ්‍ය අමාත්‍ය චම්පිකා ප්‍රේමදාස මහතාගේ පියා  ඒ.ඩී ලක්ෂ්මන් මහතාගේ දේහයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද අවසන් ගෞරව දැක්වීය.

unnamed-(1)