(රංජිත් රාජපක්ෂ)                   
                                                  
නුවරඑළිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන කොටගල දමිල මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා සිටියදි අද (21) සිට සිංහල ගුරුවරයෙකු තාවකාලිකව විදුහල්පතිවරයා ලෙස පත් කිරීමට විරෝධය පාමින් එම විදුහලේ සිසුහු පාසල ඉදිරිපිට හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගය  අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.
 
අද (21) උදෑසන 8.30 සිට 10.30 දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය පාසල ඉදිරිපිටින් අවහිර කරමින් පාසල් ළමුන් උද්ඝෝෂණය කිරිම නිසා එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු පැය දෙකක කාලයක් සම්පුර්ණයෙන්ම ඇණ හිට තිබුණි.
 
පාසල් ළමුන්ගේ උද්ඝෝෂණයට එම විදුහලේ අචාර්යය මණ්ඩලයේ සහයෝගය ලබා  දෙන අයුරු දකින්නට ලැබිණි.