වී සඳහා ලබාදෙන සහතික මිල ඉහළ දමන බව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා අනුරාධපුර නොච්ච්යාගම හැලඹෑව වී ගබඩාව ජනතා අයිතියට පත්කරමින් පැවසීය.
 
කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ගොවීන් හට ඇතැම් විට කම්කරු සහ යාන්ත්‍රික උපකරණ වෙනුවෙන්  වැය කරනු ලබන කුලියේ උච්චාවචනයන් නිසා කන්නයෙන් කන්නයට රු. 2 කින් වත් වී කිලෝවක් සඳහා මිල ඉහළ දැමිය යුතු බවත් දැනට වී සදහා පවතින සහතික මිල කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කීය. 
 
ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සෑම ගොවියෙක් සඳහාම නිවස තුළ වී ගබඩාවක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5 ක මුදලක් 3% සහ 4%ක පොළී අනුපාතය යටතේ තමා ලබාදීමට බලාපොරොත්තු බවයි. ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීමේදී  ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ බිලියන 1.5 ක සංචිත මුදල් භාවිතා කළ හැකි බව අමාත්‍යවරයා කීය. 
 
හම්බන්තොට, කිළිනොච්චිය සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයන්හි වී ටොන් 1000 ක් ගබඩා කර හැකි වී ගබඩා 3ක් තමන් මැදිහත්ව ඉදිකළ බවත්, ඉදිරියේදී වී අලෙවි මණ්ඩලය සතු ගබඩා ප්‍රමාණය තවත් වැඩිකරන බවත්, අතීතයේදී ගබඩා 2,000 ක් පමණ වී අලෙවි මණ්ඩලයට තිබුණද, දැනට වී අලෙවි මණ්ඩලය සතුව පවතින්නේ වී ගබඩා 200 ක් බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කීය.
 
දැනට පොළොන්නරුවේ වී සඳහා පවතින කීඩෑ උවදුරට විශේෂඥ කණ්ඩායමක් යොමු කර ඇති බවත්, ඒ සඳහා යාන්ත්‍රිකව නව තාක්ෂණය සමඟ උවදුර මර්දනයට  කෘමිනාශක යෙදිය හැකි ක්‍රමවේදයක් තිබේද යන්න සහ කීඩෑ උවදුර මර්දනය කිරීම සඳහා ක්ෂණික විසඳුම් ලබාගන්නා ලෙස උපදෙස් ලබාදුන් බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කීය.