ප්‍රසාද් රුක්මාල්

 

ඌව පළාතේ රැකියා විරහිත සෞන්දර්ය ඩිප්ලෝමාධරයෝ අද (19) ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිට රැකියා ඉල්ලා උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක නිරතව සිටිති.

මෙම උද්ඝෝෂණය සඳහා ඌව පළාත් සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා ද සහභාගී වී සිටියි.