ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් අපවත් වී වසර 13 ක් සපිරීම වෙනුවෙන් පී.ඒ කරුණාපාල අනුස්මරණ කලා පදනම සංවිධානය කළ ගුණ සමරු උත්සවයක් අද (22)  කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණි.

එහිදී ධම්මික කුමාර මහතා විසින් සිතුවම් කැරුණු සෝභිත හිමියන්ගේ පින්තුරයක් සෝභිත හිමියන්ගේ මව වන හෙට්ටිගේ දෝන චාලට් මහත්මිය වෙත පිරිනැමිණි.

 

DSC_0802 DSC_0818 DSC_0832 DSC_0850 DSC_0866