(සනත් ගමගේ)

 

පාදයකට වෙඩි වැදුණු වල් අලියෙක් හම්බන්තොට ගොන්නොරුව පන්වැව ප්‍රදේශයේ රක්ෂිත කැළයේ අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් සිටිය දී හමුවු බව හම්බන්තොට වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි ආරක්ෂක නිළධාරී ජේ.ඒ.පි විජයකුමාර මහතා කීය.

වයස අවුරුදු 25 ක් පමණ වන පිරිමි සතෙකු වන මෙම වල් අලියාට ප්‍රතිකාර කිරිම සඳහා උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවනේ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් එම ස්ථානය‍ට අද (1) එහි යෑමට නියමිත බවද විජය කුමාර මහතා කීය.

පාදයකට වෙඩි වැදීම නිසා ආහාර සොයා ගැනිමට නොහැකි තත්ත්වයෙන් සිටින මෙම වල් අලියා තරමක් ගිලන් වී ඇති අතර වනජීවි නිළධාරින්ට පවා පාද තුනෙන් එළවා පහර දීමට පවා උත්සාහ ගන්නා බව වනජිවි නිළධාරිහු පවසති.

ගොන්නොරුව පන්වැව ආශ්‍රිත රක්ෂිත කැළයේ  වන සතුන් දඩයම් කරන දඩයම්කරුවන් නිරන්තරයෙන් සැරිසරන හෙයින් කැළයට ඇතුල්වන දඩයක්කරුවන් විසින් වල් අලීන්ට මෙලෙස වෙඩි තැබීම සිදු කරන්නට ඇතැයි වනජීවි නිළධාරීහු සඳහන් කරති.