(ක.ග.කරුණාරත්න)

මාස් කන්නයේ වී වගාව සඳහා පොලොන්නරුව පරාක‍්‍රම සමුද්‍රයේ ජලය නිකුත් කිරීමේ කටයුතු අද(10) පෙරවරුවේ ආරම්භ කෙරිණි.

ඒ  අවස්ථාවට පරාක‍්‍රම සමුද්‍රය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු අසේල උදයංග,පරාක‍්‍රම සමුද්‍රය ව්‍යාපාර ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ජගත් අරුණ කීර්ති යන මහත්වරුන් සමඟ ගොවි නියෝජිතයින් පිරිසක් සහභාගී වූහ.

පරාක‍්‍රම සමුද්‍රයේ දියවරින් පෝෂණය වන කුඹුරු ප‍්‍රමාණය අක්කර 25,000ක් පමණ වනබවත් ඒ සම්පූර්ණ කුඹුරු ප‍්‍රමාණය වගා කිරීම සඳහා මෙවර යල කන්නයේ ජලය නිකුත් කෙරෙන බව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා පැවැසීය.

මේ වනවිට පරාක‍්‍රම සමුද්‍රයේ අක්කර අඩි එක් ලක්‍ෂ දහදාහක් ( 1,10000 ) ඉක්මවන ජල මට්ටමක් තිබෙන බවද ඉංජිනේරු, අසේල උදයංග මහතා සඳහන් කලේය.