(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

ටෝකන් පත්‍රවලට ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ බණ්ඩාරගම සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හලට  ලැබුණු ඉන්ධන තොගය පාරිභෝගිකයන් වෙත ටොකන් පත් ක්‍රමයට බෙදා දීම සාර්ථකව සිදු කෙරිණි

යුද හමුදා නිලධාරින් මැදිහත්ව ටොකන් හිමි පාරිභෝගිකයන් ලියාපදිංචි කළේය.