ගම්පහ තිලකරත්න දිසානායක

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ක්‍රියාකාරීන් ඇගයීමේ හමුවක්, සමගි ජන බලවේගය ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක හසිත් ගුණසේකර මහතා විසින් හෙයියන්තුඩුව නිවසේ දී පවත්වනු ලැබීය. 

සමගි ජනබලවේගය නායක හා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ආශිර්වාදය ඇතිව පවත්වන ලද මෙම වැඩසටහනේ දී, ගුණසේකර මහතා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ක්‍රියාකාරී කුෂාන් චන්දිම මහතා වෙත තිළිණයක් ප්‍රදානය කළ අවස්ථාව.