පොසොන් පොහොයට සමගාමීව අනුරාධපුර නගර සභාව සංවිධානය කළ ‘පුරවර උදානය‘ සැණකෙලිය අනුරාධපුර හරිශ්චන්ද්‍ර උද්‍යානයේදී පැවැත්විණි.

එහි අවසන් දිනය වූ ඉරිදා විවිධ ප්‍රදර්ශන ආදිය එසැණ කැමරාවට හසුවූයේ මෙසේය.