(මහේෂ් කීර්තිරත්න)
 
මාතලේ කිවුල උල්පතපිටිය ප්‍රදේශයේ පාලමක් අසළ තිබී බෝර-12 වර්ගයේ පතුරොම් 43ක් සොයා ගත් බව මාතලේ මූලස්ථාන පොලිසිය කියයි.

මාතලේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදි මෙම පතුරොම් සොයා ගත් බවද පොලිසිය කියයි.

මාතලේ මූලස්ථාන පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.