(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

බෙරගල වැල්ලවාය ඒ 4 මාර්ගයට ලේමස්තොට ප්‍රදේශයේ දී අද (18)  දහවල් දැවැන්ත මාර ගසක් මුලින් ඉදිරී කඩා වැටීමෙන් එම මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වූ බව කොස්ලන්ද පොලීසිය කියයි.

ප්‍රධාන  මාර්ගය ඔස්සේ  වැටී ඇති  අදිබලති විදුලි රැහැන් සහ දුරකථන රැහැන් සහිත කනුද මේ සමග කඩා වැටී තිබේ.

 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කොස්ලන්ද පොලීසිය ප්‍රදේශවාසිහු සමග එක්ව ගස කපා ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදකළහ.

 පැය තුනක පමණ කාලයක් මාර්ගය අවහිරවී ගමනාගමනයට බාධා පැවතුණි .

මීට  සතියකට පමණ පෙරද එම මාර්ගයේම බෙරගල මංසන්ධියට නුදුරින් රූක්ෂ මාර ගසක් කඩා වැටුණු බව ප්‍රදේශවාසීහු පැවැසූහ.

 සියවසකට වඩා පැරණි මග දෙපස රූක්ෂ මාර ගස් එක්වරම කඩා වැටීමේ අවදානමක් මේ වන විට පවතින බව පරිසරවේදීහු අනතුරු අඟවති.