( නිමල් ජයරත්න)

මාස ගණනාවක් සිට ඉදිරිකිරිම් අතර මග නවතා ඇති මාදුරුඔය පොලොන්නරුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වහාම ආරම්භ කරන ලෙසට බල කරමින් අරලගංවිල ප්‍රදේශවාසින්,  ව්‍යාපාරිකයින් ඇතුළු පිරිසක් අද උද්ඝෝෂණක් පැවැත්වුහ.

 මාර්ගයේ වැඩකටයුතු අතරමග නැවැත්වීමෙන් වාහන ගමනා ගමනය මෙන්ම ජනතාවගේ දෛනික වැඩ කටයුතුවලට බධා ඇති වන බව පවසමින් ඔවුහු උද්ඝෝෂණයේ නියැලුණහ.

මේ හේතුවෙන් පැය 6ක පමණ කාලයක් ප්‍රධාන මාර්ගයද අවහිර වී තිබිණි. 250 කට අධික පිරිසක් උද්ඝෝෂණයට එක්ව සිටියහ.