මනුල වික්‍රම
 
 
අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධිස්ථානයට සේවා සපයන විහාර ගම්මාන නවයකට අයත් ග්‍රාම නිලධාරීවරු තිදෙනෙක් ජනතාව සිය පාරම්පරික ඉඩම් විහාර දේවාලගම් පනත යටතට පවරාගැනීමට එරෙහිව අද (8) අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට දී විරෝධතාවක නිරත වුහ.
 
මෙම ගම්මාන වන්නේ අංක 243 පුසියන්කුලම,291 විහාර කල්ලංචිය හා 292 විහාර පාලුගම යන ග්‍රාම සේවා වසම් ය.
 
වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ පැවති එන මෙම ගම්මානවල දැනට පදිංචිකරුවන් පවුල් 6000 ක් පමණ සිටින බවත් ඔවුන්ට ඉඩම් ඔප්පු ලබාදෙන ලෙස මානව හිමිකම් කොමිසම මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට නියෝග කර තිබියදී ඒ වෙනුවට මෙම ඉඩම් විහාර දේවාල ගම් පනත යටතට ගැනීමෙන් තම අයිතිය අහිමි කිරිමට එරෙහිම මෙම විරෝධතාවය දක්වන බවත් විහාර හම්මිල්ලකුලම ශ්‍රි සුගතාරාම විහාරයේ විහාරාධිපති ගෝනගල ඤාණාලෝක හිමියෝ කිහ.