(රංජිත් රාජපක්ෂ)

කොවිඩ් 19 වෛසරය පැතිර යාමේ අවධානමත් සමග පනවා තිබු ඇදිරි නිතිය (11) දින අලුයම 5 ට ලිහිල් කිරිමෙන් අනතුරුව රාජ්‍යය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් ප්‍රවාහනය කිරිම සදහා මධ්‍යම පලාත තුල දුම්රිය 8 ක් ධාවනයට එක්කර ඇති බව මධ්‍යම පලාත් දුම්රිය ප්‍රවාහන අධිකාරි ආනන්ද කරුණාරත්න මහතා පැවසිය.

නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ නිරික්ෂණ චාරිකාවකට එක් විමෙන් අනතුරුව මධ්‍යම පලාත් දුම්රිය ප්‍රවාහන අධිකාරිවරයා මධ්‍යයට කියා සිටියේ මහනුවර දුම්රිය ස්ථානය කෙන්ද්‍ර කරගනිමින් මාතලේ , පොල්ගහවෙල , නාවලපිටිය , යන දුම්රිය ස්ථාන දක්වා දුම්රිය 8 ක් ධාවනයට එක් කල බවයි.

දුම්රියෙන් ගමන් කිරිමට විශේෂ අවසර පත්‍රය ලබාගෙන ඇති පුද්ගලික අංශයේ සහ රාජ්‍යය අංශයේ සේවකයින් පමණක් සෞඛ්‍යය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් පුද්ගල දුරස්ථභාවය රදවාගෙන එම සේවකියින් ප්‍රවාහනය කරන බවයි.

එම දුම්රියන් වල කිසිදු වෙනත් මගියෙකු ප්‍රවාහනය නොකරන බවද දුම්රිය ප්‍රවාහන අධිකාරිවරයා කියා සිටියහ.