(පාලිත ආරියවංශ )

සංවර්ධන  සේවා සංගමය , රැකියා ලාභී උපාධිධාරී සංගමය  සංවිධානය කළ පෙළපාලියක්  හා උද්ඝෝෂණයක්  බදුල්ල  නගරයේදී  අද (14)  දහවල් පැවැත්විණ .

එම වෘත්තිය සමිතියට අයත් බදුල්ල හා  මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයන්හි සාමාජිකයන් මෙම උද්ඝෝෂණයට හා පොළපාලියට එක්ව සිටියහ.

ඔවුන් බදුල්ල සේනානායක පිටියට රැස්වී එතැන් සිට පෙළපාලියෙන්  බදුල්ල මධ්‍යම බස්නැවතුම්පොළ ඉදිරියට ගොස් උද්ඝෝෂණයේ නියැලුණහ .