ගිණිකොනදිග කො‍ළොම්බියාවේ මෙහෙයුමකදී වනාන්තරයේ පවත්වාගෙන ගිය කොකේන් නිෂ්පාදනාගාර 104ක් විනාශ කළ බව කොළොම්බියා මාධ්‍ය පවසයි.

මෙම නිශ්පාදනාගාර වලින් වර්ෂයකට කොකේන් ටොන් 100ක් පමණ නිපදවන බවද වාර්තා වී ඇත.