(කල්පිටිය පද්මා කුමාරී කංකානම්ගේ )
 
හැඹිලි දැල් භාවිතයෙන් රාත්‍රී කාලයේ මසුන් මරමින් සිටි ධීවරයන් 14 දෙනෙකු, ධීවර යාත්‍රා 2ක් සහ හැඹිලි දැල් කට්ටල 2ක් සමග අද (30) අලුයම කල්පිටිය දලුව මුහුදු තීරයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන පුත්තලම ධීවර හා ජලජ සම්පත් කාර්‍යාලයට භාර දී ඇත.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්, පුත්තලම සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ සරත් චන්ද්‍රනායක මහතා පැවසුවේ, 1996 අංක 2 දරණ ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනතට අනුව, මෙම දැල් භාවිතය සපුරා තහනම් බවයි. අත්අඩංගුවට පත් සැකකරුවන් සින්නපාඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි ධීවරයින් බව වාර්තා වේ.

මෙම අත්අඩංගුවට පත් ධීවරයින් සහ නඩු භාණ්ඩ පුත්තලම මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.