(ඩී.ජී.සුගතපාල)

හෙට පැවැත්වෙන ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේ  ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම අද (10) ඇල්පිටිය වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවා ඇති මැතිවරණ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ සිට සිදු කරන ලදී.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් බාර නිලධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් කේ.යූ.චන්ද්‍රලාල් යන මහත්වරුන්ගේ අධීක්ෂණ යටතේ සිදුවේ.

ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 47ක් සඳහා මෙසේ ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කරනු ලැබීය.

දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ ඒවා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ප්‍රවාහනය කෙරිණි.