(ශාන්ත රත්නායක)

ආයුර්වේද ඖෂධ හා උපකරණ හිඟයට පිළියම් ලබාදීම, ණය වාරිකය වහා අඩුකරන ලෙසත් ජීවන වියදම අඩු කිරිම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් සමස්ත ලංකා රජයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ,සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය ,සමස්ත ලංකා ආයුර්වේද සුව සේවා සංගමය ,හා ආයුර්වේද වෘත්තීය සමිති සංවිධාන එකමුතුව සංවිධානය කරන ලද උද්ඝෝෂණයක් අද (18)  රාජගිරිය දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට පැවැත්විය.
එහිදී විරෝධතාකරුවන් විසින් විවිධ සටන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවයේ යෙදුණු අයුරු