(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

කල්පිටිය දළුව නිර්මලපුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි සුළං විදුලි බලාගාරයේ කුලුනක අද (28) දින හදිසි ගිනි ගැනීමක් සිදුව ඇති බව නොරෝච්චෝල පොලිසිය කියයි.

පෞද්ගලික සමාගමකට අයත් මෙම සුළං විදුලි බලාගාරයේ පිහිටි කුලුනුවලින් එක් කුලුන හදිසියේ මෙම ගිනි ගැනීම සිදුව තිබේ.

අඩි 200 කට ආසන්න උසකින් යුත් මෙම සුළං කුලුන මුදුනේ පිහිටි විදුලිය නිපදවන පද්ධතියේ මෙම ගිනිගැනීම සිදුව ඇති අතර ගිනි ගැනීමෙන් අදාළ කොටස පැයකට ආසන්න කාලයක් ගිනි ගනිමින් විනාශ වී ඇති බව පොලිසිය කීය.

කුලුනේ සිදු වු හදිසි ගිනි ගැනීමත් සමඟ අවට පදිංචිකරුවන් දැඩි බියකට පත්වී  ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළේය.