(මොහොමඩ්  ආසික්)

මධ්‍යම කඳුකරය  පුරා පසුගිය දිනවල පැවැති අධික වර්ෂාව සහිත කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ  පවුල්  21 කට අයත්  පුද්ගලයින් 88 ක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

පසිගිය දිනවල පැවැති අධික සුළං සහ වැසි හේතුවෙන් නිවාසවලට හානි සිදු වීම හේතුවෙන් මෙලෙස පුද්ගලයින්  පීඩාවට පත්ව ඇති බවද ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අයත්  පාතහේවාහැට, පාතදුම්බර,  හතරලියද්ද, අකුරණ,  කුණ්ඩසාලේ , උඩදුම්බර, ගඟවට කෝරළය,  මැදදුම්බර, හාරිස්පත්තුව සහ පූජාපිටිය යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල  පදිංචි පුද්ගලයින් මෙලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති බවද ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.