(මොහොමඩ්  ආසික්)

පොල්ගොල්ල ජලාශයේ වාන් දොරටු හතරක් අඩි 6 බැගින් අද (26) උදේ වරුවේ සිට  විවෘත කර ඇති බව  ජලාශය භාර  විධායක ඉංජිනේරු  කාර්යාලය කියයි.

මධ්‍යම  කඳුකරයේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට අද අලුයම සිට  ඇදහැළෙන  අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහවැලි ගඟේ ජල මට්ටම සීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ  යමින් පවතින බැවින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

මේ වන විට පොල්ගොල්ල ජලාශය වෙත තත්පරයකට ඝණ අඩි 6200 ක ජල ධාරිතාවක් ලැබෙන  බවත්, එයින් ඝණ අඩි 5925 ක් වික්ටෝරියා ජලාශයට මහවැලි ගඟ හරහා මුදා  හරින බවත්, පොල්ගොල්ල ජලාශය භාර කාර්යභාර ඉංජිනේරු අතුල පුෂ්පකුමාර මහතා පවසයි.

මෙම ජල ප්‍රමාණය වැඩි විය හැකි බැවින්, පොල්ගොල්ල ජලාශයට පහළ  කොටසේ ගඟ ආශ්‍රිතව ජීවත් වන පිරිසට සහ විවිධ අවශ්‍යතාවයන්  සඳහා ගඟ භාවිතා කරන පිරිසට ඉතා අවධානයෙන්  සිටින ලෙසත්  ඒ මහතා ඉල්ලා සිටී.