(ඞී.කේ.රත්න)

කැප්පෙටිපොල ගවරම්මාන බල්ඇල්ල කඳු වැටියේ අද (9) ඇතිවූ ගින්නකින් එම කඳුවැටියේ අක්කර 50 ක් පමණ ගිනිගෙන විනාශවී ඇතයි වැලිමඩ පොලිසිය පවසයි.

ප‍්‍රදේශයට පවතින වියළි කාලගුණ තත්වය හා සුළං තත්වය හේතුවෙන් මෙම ගින්න පැතිර ගොස් තිබෙන අතර ගින්න හේතුවෙන් කඳු වැටියේ  තිබූ ඇපල සහ ටර්පන්ටයින් ශාක ඇතුළු ශාඛ විශේෂ රැසක් ගිනිගෙන විනාශ වි තිබේ.

ගින්න පැතිර යෑම පාලනය කිරීම සඳහා ප‍්‍රදේශවාසින් මහත් පරිශ‍්‍රමයක් දරූ අතර ප‍්‍රදේශයේ පවතින වියළි කාලගුණ තත්වය නිසා ගින්න මැඩ පැවැත්වීම අසීරු වූ බව වැලිමඩ පොලිසිය පවසයි.