(කේෂර ගුණතිලක)

සමූපාකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාවට අයත් මොනරාගල හුලංදාව මංසන්ධිය අසල පිහිටි සතොස ගබඩා සංකීර්ණය කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොගෙන අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ වසාදමා ඇත.

මෙම ගබඩා සංකීර්ණය සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාවට අයත් වන අතර මීට වසර ගණනාවකට ඉහතදී මෙම ගබඩාවේ සතොස මඟින් විවිධ පාරිභෝගික භාණ්ඩ ගබඩා කර අම්පාර, බදුල්ල සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි සතොස සිල්ලර ශාඛාවන්වලට බෙදාහරින ලදි.

මෙම විශාල ගබඩාවේ මෙට්‍රික් ටොන් දසදහසක් පමණ ගබඩා කළ හැකි වන අතර අංග සම්පූර්ණ කාර්යාල ගොඩනැඟිල්ලකින් සහ වැසිකිළි පද්ධතියකින් ද සමන්විත වේ.

මේවන විට ගබඩාව දොරගුළු දමා වසාදමා තිබෙන අතර ගබඩා පරිශ්‍රය කැළෑවට යටවී විනාශවෙමින් පවතී. කැළෑවට යටවී ඇති මෙම ගොඩනැඟිල්ල ඇතැම් පුද්ගලයින් විවිධ අපචාර ක්‍රියාවලට යොදාගන්නා බව අසල්වාසීහු පවසති. මෙම ගබඩා සංකීර්ණය කිසියම් හෝ ප්‍රයෝජනයකට ගන්නා ලෙස ප්‍රදේශවාසීහු ඉල්ලා සිටිති.

මේ පිළිබඳව මොනරාගල අතිරේක දිසාපති චන්දන ලොකුහේවගේ මහතාපැවසුවේ මෙම ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නා ලෙස සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාවට දන්වා යැවීමට කටයුතු කරන බවය. ඒ අතර ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු නොකළහොත් රජයේ වෙනත් කටයුත්තට ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය පවරා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සොයාබලන බවයි.