(දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු)

කොළඹ මියුසියස් විදුහල් වාර්ෂික නිවාසාන්තර මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ (2023) සමස්ත ශූරතාව ‘බෙසන්ට්’ නිවාසය දිනාගැනීමට සමත් විය. අනු ශූරතාව ‘ද ආබෲ’ නිවාසයට හිමිවිය.

ශූරතාව දිනූ ‘බෙසන්ට්’ නිවාසය ලකුණු 240 ක් ද, අනු ශූරතාව හිමිකරගත්  ‘ද ආබෲ’ නිවාසය ලකුණු 228 ක් ද, ලබාගත්තේය.

මෙවර නිවාසාන්ත ක්‍රීඩා තරගාවලියේ සමාප්ති උළෙල පසුගියදා එන්.සී.සී. ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණි.

එහිදී වයස 12 න් පහළ ශූරිය ලෙස ‘ද ආබෲ’ නිවාසයේ යෙනුකි ද සිල්වා, වයස 14 න් පහළ ශූරිය ලෙස ‘බෙසන්ට්’ නිවාසයේ සන්දිති උස්ගොඩආරච්චි, වයස 16 න් පහළ ශූරිය ලෙස ‘හිංගින්ස්’ නිවාසයේ අනුකි ගුණවර්ධන සහ වයස 18 න් පහළ ශූරිය ලෙස ‘බෙසන්ට්’ නිවාසයේ සෙනුකි ගුණරත්න සම්මාන ලැබූහ.

සමාප්ති උළෙලේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ ව්‍යාපාරික විශ්ලේෂක එම විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යා ඉෂින්කා ද සිල්වා මහත්මිය සහභාගි වූවාය.