(නිහාල් ජයවීර )

මීගලෑව මහවැලි කොට්ඨාසයේ පහළගම  ගොවි සංවිධානයේ ගොවිහු පිරිසක් පොහොර හිඟයට විසඳුම් ඉල්ලා ඊයේ (18) රාත්‍රීයේ ගිනි මැල ගසාගෙන හා හුළු අතු දල්වාගෙන පහළගම කුඹුරු යායේ උද්ඝෝෂණයක් කළහ.

සිය ගොවි සංවිධානය යටතේ ඇති කුඹුරු ඉඩම්වලට මෙවර යල් කන්නයේ යූරියා පොහොර ඇටයක්වත් ලැබි නැති බව ද මේ නිසා ගොයම් වගාව මෙන්ම බඩඉරිඟු ඇතුළු අතිරේක භෝග වගාවන් ගෙන් නියමිත අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවිි ඇති බව ගොවීහු කියති .

විවිධ සටන් පාඨ ලියු පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ද සටන් පාඨ කියමින් ද, කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයාගේ රූප ආකෘතිය අනුව පඹයෙකු ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔවුහු මේ උද්ඝෝෂණය පැවැත් වූහ .