(ලසන්ත නිරෝෂණ පෙරේරා සහ ඉන්දීක නිරෝෂණ)

වදවි යෑමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සහ ඒක දේශික ගිරවුන් සිව් දෙනකු ළග තඹාගත් පුද්ගලයන් සිව්දෙනෙක් සිංහාරජ අඩවි වනජිව් නිළධාරින් විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.

සිංහරාජයේ පරිවාර රක්ෂිතයක සිටියදී  මෙම ගිරවුන් අල්ලාගත් බව කියන සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ .

මෙම ගිරවුන් ළග තබාගෙන සිටිම නිතියෙන් තහනම් බව වන ජිවි නිලධාරීහු පවසති .

සුරියකන්ද ලංකා බේරිය අමරසේකර පුරයේ නිවාස කිපයක මෙම ගිරවුන් තබාගෙන සිටි බවත් එම ගිරවුන් විකිණිමේ ජාවාරම කළක සිට සිදු කර ඇතැයි සිංහාරජ අඩවි වනජිව් සහකාර නිලධාරී එල්. ආර්.පි. ලියනගේ මහතා පැවසීය .