(පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි)

පල්ලෙවෙල ප්‍රදේශයේ නිවසක සගවා තිබූ අධිබල ධාරිතාවකින් යුත්  වටිනා යතුරු පැදි දෙකක් අත් අඩංගුවට ගත් බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය කියයි.

එහි වටිනා කම ලක්ෂ රුපියල් ලක්ෂ 90 ක් පමණ බව පොලිසිය කියයි.

මෙසේ පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත්තේ එන්ජින් ධාරිතාවය ඝන සෙන්ටිමීටර් දහසක් වන ඉතාලියේ හා ජර්මනියේ නිෂ්පාදිත යතුරුපැදි දෙකකි.

මෙම යතුරුපැදි කුමන ආකාරයෙන් මෙරටට ගෙන ආවා ද කුමක් සඳහා භාවිතා කළාද එමෙන්ම යතුරු පැදි ආනයනයේදී තීරුබදු ගෙවා ඇත්දැයි හෙලිකර ගැනීමට පරීක්ෂණ පැවැත්වේ .

අත්අඩංගුවට ගත් එම යතුරු පැදි වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා පල්ලෙවෙල පොලිසියට බාරදී ඇත.