(ජයන්ත සමරකෝන්)

එළඹෙන උත්සව සමයේ අධිවේගී මාර්ගවල තදබදය අවම කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළ රැසක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.
 
උත්සව සමය තුළ අධිවේගී මාර්ගවල වාහන 120,000ක් පමණ ධාවනය වනු ඇති බවත් ඒ අනුව ඇතිවිය හැකි තදබදය සඳහා ගෙවීම් කවුන්ටර් වැඩිදියුණු කර පිටවීමේ දොරටු සංඛ්‍යාව වැඩිකර ඇති බව් එහි නඩත්තු සහ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ සමන් ඕපනායක මහතා පැවසීය.
 
අවුරුදු නැකැත් වේලාව අවසන් වූ විගසම සෑම වසරකදීම වාහන සිය ගණනක් අධිවේගීමාර්ගවලට පිවිසීම සාමාන්‍ය  සිද්ධියක් බවට පත්වී ඇතැයිද එබැවින් ඇතිවන හදිසි තදබලය වැළැක්වීමට නැකැත් පසුවූ විගස ම නොපැමිණෙන ලෙස රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඔහු කීවේය.
 
මුදල් ගෙවීමේ කවුන්ටර කාර්යක්ෂම කිරීමෙන් වෙනදා පැයකට පිටත් වූ වාහන 250 වෙනුවට ඉදිරියේදී පැයකට වාහන 400ක් පිටත්කිරීමට හැකිවී ඇතැයිද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.