(රංජන් කස්තුරි)

සුරාබදු බලපත් ලබාදීම සඳහා අල්ලස් ලබාගත් බවට නගන අභූත චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව හිටපු මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එම චෝදනා නගන්නන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවද මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.