සිරිපාල අමරසිංහ

ජනතා විමුක්‍ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි.

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සමයේ දැව සංස්ථාවෙ සභාපති  ලෙසද කටයුතු කළේය

ස්වාධින  අපේක්ෂකයකු ලෙස මෙවර  මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වේ.