දුමින්ද නාගමුව

2005 ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයකු ලෙසින් තරග වැදී තිබේ.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයෙන් තරග වදී.

වර්ෂ 2004 සහ 2006 කාල වල විශ්ව විද්‍යාල අන්තර් ශිෂ්‍ය බල සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු ලෙසින් කටයුතු කර ඇත.

පසුගිය ජනපතිවරණයේ දී ඡන්ද 9,941 ක් ලබා ගෙන ඇති අතර එය 0.08% ක ප්‍රතිශතයක් වේ.