(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ආරියරත්න රණබාහු)

මුස්ලිම් විවාභ හා දික්කසාද පනත ඉවත් කිරිම හා විවාහ (සාමාන්‍ය) ආඥා පනත සංශෝධනය සඳහා පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් පත් කළ මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියන් අද (8) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.