(අමිල සම්පත් ශ්‍රී)

ඉදිරියේදී වී මිල ඉහළ යන නිසා වි අලෙවියට හදිසි නොවී අත්‍යවශ්‍ය  ප්‍රමාණය පමණක් විකුණා  ඉතිරි වී ටික තියා ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ වීරවිල ශාඛාව නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට පැමිණි අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ගොවීන් සමග සාකච්ඡා කළ අවස්ථාවේදී සහතික මිල ලෙස රුපියල් 90 ට පැවති වී මිල ඉහළ නංවා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වූ බැවින් ඒ බව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ මෙම කන්නට වී මිලදී ගැනීමට අවසර නොලැබුණු බවත් එහෙත් නැවත වතාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කර මහත් පරිශ්‍රමයකින් පසු සහතික වී මිල රුපියල් එකසිය විස්ස 120 ,125, 130  දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකිවූ බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ වන විට රුපියල් එකසිය හතළිස් හතක් වන ලෙස ඉන්දියාවෙන් සහල් ආනයනය කර ඇති  පසුබිමක නැවත රටින් සහල් ආනයනය නොකර දේශීය වී ගොවියාද රැකගනිමින් පාරිභෝගිකයාට ද සාධාරණ මිලකට සහල් අලෙවි කිරීමට වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ඇති සහල් මෝල් භාවිතා කර වී සහල් කොට ප්‍රමිතියෙන් උසස් සහල් ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බව අමරවීර අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.