(මහින්ද නිශ්ශංක)
 
අයි. ඕ. සී. සමාගම ද ඊයේ (10)  මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5 කින්ද, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8 කින්ද, සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8කින් හා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6 කින් ඉහළ නංවා තිබේ.

මෙයට අමතරව සමාගමේ නිෂ්පාදනයක් වන එක්ස්ට්‍රප්‍රමියන් යුරෝ 3 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6කින් සහ එක්ස්ට්‍රා ඔයිල් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6කින් වැඩි කර තිබේ.