(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

පොලිස් අධිකාරීවරු  පස්දෙනෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නිලයේ  රාජකාරී ඉටු කිරීමට පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා විසින් පත් කරනු ලැබ සිටිති.

සේවා අවශ්‍යතා පදනම් කරගෙන මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි මෙම පත් කිරීම කරනු ලැබ ඇත.

මේ අනුව පොලිස් අධිකාරී එස්. එච්. ඩී. ජේ චන්ද්‍රකුමාර මහතා විශ්‍රාමික ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයටත් පොලිස් අධිකාරී එම්. ආර් නූර්දීන්  මහතා  විශේෂ කාර්යාංශයටත් පොලිස් අධිකාරී වයි. ජී. ආර්. එම් රිෆද්  මහතා  ප්‍රවාහන කොට්ඨාසයටත්  පත් කරනු ලැබූහ.

මෙයට  අමතරව පොලිස් අධිකාරී කේ. බී මනතුංග  ළමා හා කාන්තා අපයෝජන වැළැක්වීමේ කාර්යාංශයටත් පොලිස් අධිකාරී එම්. එච්. කේ. එස් ද සිල්වා ජයසේකර  මහතා අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයටත් මෙලෙස පත්කරනු ලැබූ බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.