(ඩයනා උදයංගනී)

පෞද්ගලික බස්රථවලින් සියයට 90ක් ධාවනය කළ නොහැකිව මගීන් අසීරුතාවට පත්ව සිටින අවස්ථාවක බස් ගාස්තු වැඩිවීම අසාධාරණ බව පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පැවසීය.

රට තුළ ඉන්ධන නොමැති අවස්ථාවක ඉන්ධන මිල වැඩිකළ ආණ්ඩුව බස් ධාවනය නොවන අවස්ථාවක බස් ගාස්තු ද වැඩි කර ඇතැයි කී සභාපතිවරයා මෙවැනි ආණ්ඩුවකින් රටට පලක් නැතැයි ද සඳහන් කළේය.

වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොඩිව් වසංගතය පැවති සමයේ ආසන සංඛ්‍යාවට මගීන් ගෙනයාම සඳහා වැඩිකළ බස් ගාස්තුවත් සමඟ වැඩිවූ බස් ගාස්තුවක් බව කී විජේරත්න මහතා දැන් වහලයේ සහ බස් රථ පිටුපස එල්ලී යන මගියාත් ආසන ගාස්තුව ගෙවිය යුතුව ඇතැයි කීවේය.

බස් ගාස්තු වැඩිකිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මකවීමේ වරදක් නැතත් වැඩිවන ගාස්තුව ක්‍රියාත්මකවීම ඉන්ධන ලැබී බස්රථවලින් සියයට 75ක්වත් ධාවනය වීම ආරම්භ වන තුරු කල්දැමීම වඩාත් සුදුසු බව ද හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේය.

පවතින තත්වය දෙස බැලීමේදී ඇත්තේ දැඩි කලකිරීමක් බවත්, අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 40ක්  දක්වා වැඩිකළ විට බොහෝ මගීන් එම දුර පයින් යාමට පෙළඹීමෙන් බස් කර්මාන්තයට ගැටලු ඇතිවිය හැකි බවත් කී සභාපතිවරයා දැන් තමන්ට ද අරගල භූමියට යාමට සිතී ඇතැයි පැවසීය.