ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව සිදුව ඇති අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස ඉල්ලමින් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ "කළු ජනවාරිය 2019" විරෝධතාවය ලිප්ටන් වටරවුමේදී අද (29) පැවැත්විණි.

ඡායාරූප - ඉෂාන් සංජීව