(රංජන් කස්තුරි)

සහල් මිල පහත දැමීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මහවැලි , කෘෂිකර්ම,වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන , අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පාරිභෝගික සුබ සාධන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාට බාරදුන් බව කැබිනට් සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව රජය සතු වී තොග කුඩා මෝල් හිමියන් වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවට චමල් රාජපක්ෂ මහතා අද (27) පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කළ බවද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කීය.

වෙළඳපොළේ කෘත්‍රිම සහල් හිඟයක් ඇති වීමට රජය ඉඩ නොතබන බවද කොළඹ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද (27) පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී ඇමැතිවරයා කීවේය.