(යොහාන් භාසුර)

ප්‍රමාද වන දුම්රිය සහ අවලංගු වන දුම්රිය පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු දුම්රිය බලධාරීන් ලබාදෙන තෙක් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සේවයට ස්ථානාධිපතිවරු නොකැඳවන බවත් ඒ අනුව ජනතාවට ප්‍රවේශපතක් මිලදී ගැනීමෙන් තොරව දුම්රියෙන් යෑමේ අවස්ථාව උදාවී ඇති බවත් දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ ලේකම් කසුන් චාමර මහතා අද (1) පස්වරුවේ පැවසීය.

ජනතාව දුම්රිය ස්ථානය තුළ කළහකාරීව හැසිරුණු අවස්ථාවේදී ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ ආරක්‍ෂාව සඳහා ඊයේ පස්වරුවේ ඉවත්කරගත් බවත් නැවත සේවයට යෑමට නම් ජනතාව විමසන විට තොරතුරු දීමේ හැකියාව තිබිය යුතු බවත් කසුන් චාමර මහතා කීය.

දුම්රිය සාමාන්‍ය පරිදි ධාවන වන්නේ යැයි බලධාරීන් ජනමාධ්‍යයට පැවසුව ද සාමාන්‍ය ධාවනයක් නොවන බව කී කසුන් චාමර මහතා සඳහන් කළේ ප්‍රවේශපත් මිලදීගත් පුද්ගලයෙක්ට දුම්රියක් නොමැති වීමෙන් ඇතිවන කේන්තියේ සාධාරණයක් ඇති බවත්ය. 

(ඡායාරූප: ගයාන් අමරසේකර)


(ඡායාරූප: ශාන්ත රත්නායක)