ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි
 
කොටගල දුම්රිය ස්ථානයේදී  භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක් අද (03) සවස   පීළී පැනීම නිසා  උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී තිබේ.

 
මෙම දුම්රියේ පෙට්රල් ඉන්ධන ලීටර් 26630 ක් පුරාවා තිබු අංත 156 දරණ ටැංකිය මෙසේ පීළී පැනීමට ලක්ව ඇති අතර මෙම අනතුරෙන් කිසිවෙකුටත් තුවාල සිදුවී නැත.
 
පීළී පැනීමට ලක් වු මෙම දුම්රිය යළි පීළී ගත කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් සිදු කොට උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයන් හැකි ඉක්මණින් සිදු කිරීමට පියවර ගන්නා බවද නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.