(මහින්ද නිශ්ශංක)

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස්රථ පස්වරු 7.00 සිට පෙරවරු 6.00 දක්වා ධාවනය කිරීමටත් දිවා කාලයේ ධාවනය නොකිරීමටත් ජාතික ගමනාගමන කොමිසන් සභාව අද (18) තීරණය කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල දැනුවත් කිරීම සහ එම බස් සේවාව පිළිබඳව අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමටද ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

දැනට පෞද්ගලික බස්රථ 437 ක් අර්ධ සුඛෝපභෝගී සේවාවේ යෙදන බවද කොමිසම පවසයි.