මේදිනවල කොළඹදී පැවැත්වෙන බෝරා මුස්ලිම්වරුන්ගේ ගෝලීය සමුළුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 31ක ආදායමක් උපයා ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.  
 
සැප්තැම්බර් 1 වන දින සිට 10 දින දක්වා බම්බලපිටියේ පිහිටි බෝරා පල්ලියේදී පැවැත්වෙන මෙම සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා රටවල් 40ක බෝරා මුස්ලිම්වරු 21,000ක් ලංකාවට පැමිණ සිටිති.
 
අද (04) එම සමුළුවේ සිව්වන දිනයට ඊට සහභාගී වූ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කිසිදු භේදයකින් තොරව, සාමය තහවුරු කිරීම සහ දිළිදුකම තුරන්කිරීම සඳහා සියල්ලන් එක්විය යුතු බවද බෝරා සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම ගෞරවයක් බවද පවසා ඇත.
 
(16844)