( +++ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

ඉකුත් ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීමට වැයවූ රුපියල් කෝටි 12කට වැඩි මුදලක් වහාම ගෙවන්නැයි රජයේ මුද්‍රණාලයේ ප්‍රධානීන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

 

මේ හිඟ මුදල මහා භාණ්ඩාගාරයේ මැතිවරණ ප්‍රතිපාදනවලින් ලබාගන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම රජයේ මුද්‍රණාල ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී ඇතත් ඒ හිඟ මුදල ඍජුව මුදලින් ගෙවන්නැයි ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිසන් සභා ආරංචි මාර්ගවලින් පැවැසේ.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ මුද්‍රණ වියදම් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 22 කට වැඩි මුදලක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් රජයේ මුද්‍රණාලයට මෙයට පෙර ද ගෙවනු ලැබ තිබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනී ගංගානි කල්පනී ලියනගේ මහත්මියගෙන් කළ විමසුමක දී ඇය සඳහන් කළේ ආයතනය පවත්වාගෙන යෑමට මුදල් හිඟයක් තිබෙන හෙයින් ඒ හිඟ මුදල මැතිවරණ කොමිෂමෙන් ඉල්ලා සිටි බව ය.

මේ අතර මැතිවරණ රාජකාරි කටයුතුවල යෙදුණු රජයේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු රුපියල් කෝටි 40කට වැඩි මුදලක් ද මැතිවරණ කොමිසම විසින් තවමත් ගෙවා නැතැයි වාර්තා වෙයි.
මේ ගෙවීම් කිරීමට රුපියල් කෝටි 45ක පමණ මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් දැනටමත් ඉල්ලා ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.