(ජේ .ඉඳුරුවගේ)

දකුණු පලාතේ  මූලික රෝහල් වලට පැමිණෙන කොරෝනා ආසාදිතයන් යැයි සැකකෙරෙන පුද්ගලයන් වෙන් කොට තැබීමට අවශ්‍ය පරිදි වාට්ටු සැකසීමට තීරණය කර තිබේ .

දකුණු පලාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද    ආණුඩුකාර   ලේකම් කාර්යාලයේ දී  දකුණු පලාතේ කොරෝනා මර්දනය පිලිබඳව පැවති විශේෂ රැස්වීමකදී මෙම තීරණය ගනු ලැබිණි .
 
ආණ්ඩුකාවරයා විසින් මෙම   අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 22 ක මුදලක් පලාත් සෞඛ්‍ය  සේවා අධ්‍යක්ෂ  වෙත වෙන්කර දුන්නේය .