(යොහාන් භාසුර)

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ රියදුරු බලපත් මුද්‍රණ අංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් ව්‍යාජ ව්‍යාපාර සහතික ඉදිරිපත් කර පරිගණක 200 ක් සැපයීමේ කොන්ත්‍රාතත්ුවක් ලබාගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාල විගණන අංශය ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව කළ පරීක්‍ෂණයකදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බවත් චෝදනාව එල්ල වී ඇති නිලධාරියා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ද උසස් තනතුරක් දරන්නෙකු බවත් ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

අදාල උසස් හමුදා නිලධාරියා සිය බිරිදගේ නමින් ලියාපදිංචි සමාගමක් ඉදිරිපත් කර පරිගණක ගෙන්වීමේ ටෙන්ඩරය ලබාගෙන ඇති බවත් එක් පරිගණකයක් රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට අධික මිලකට සපයා ඇති බවත් වාර්තා වේ.

මෙම පරිගණක සැයීමේදී පරිගණක වැඩි මිලක් ඉදිරිපත් කර ලියාපදිංචි නොමැති සමාගමක් හරහා ගෙන්වා ඇතැයි විගණන පරීක්‍ෂණයේදී හෙළිවී ඇතැයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වාර්තා වේ.

වේරහැර කාර්යාලය හරහා සිදුකරන රියදුරු බලපත් මුද්‍රණයේදී දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා සිදුවන බවට ලැබුණු පැමිණිලි හේතුවෙන් රියදුරු බලපත් මුද්‍රණය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ලබාදුන් අතර එසේ වුවද රියදුරු බලපත් මුද්‍රණයේදී තව දුරටත් අක්‍රමිකතා සිදුවන බවට චෝදනා එල්ල වේ.